Secretariaat OIK

Het secretariaat van de OIK is ondergebracht bij VNO-NCW Brabant Zeeland. Naast de uitvoering van het operationele secretariaatswerk levert VNO-NCW Brabant Zeeland ook de secretaris.

De secretaris is tot in detail op de hoogte van de lokale situatie van de ondernemersvereniging waaraan hij verbonden is en weet om die reden de belangen uitstekend te behartigen. VNO-NCW Brabant Zeeland voert het secretariaat voor tal van kringen c.q. ondernemersverenigingen in Brabant en Zeeland. De verbintenis van de OIK met VNO-NCW Brabant Zeeland is zeker ook om die reden dan ook van grote waarde. OIK-secretaris Gerbert Wubs kan immers gebruik maken van een uitgebreid netwerk binnen VNO-NCW Brabant Zeeland en heeft toegang tot tal van dossiers. Dat maakt dat hij snel en gemakkelijk dwarsverbanden kan leggen en collectieve thema’s kan opsporen, waardoor met meer overtuigingskracht een lobby ingezet kan worden bijvoorbeeld richting de provinciale en soms zelfs de landelijke overheid. Door de aansluiting met VNO-NCW Brabant Zeeland kan de OIK bovendien haar voordeel doen met reeds opgedane ervaringen ten aanzien van specifieke thema’s in andere regio’s. Als netwerker pur sang is Wubs, geheel in lijn met de visie van de OIK, altijd gericht op het bundelen en daarmee versterken van krachten.

Bekijk het bestuur van de OIK.