Secretariaat OIK

Het secretariaat van de OIK is ondergebracht bij VNO-NCW Brabant Zeeland.

VNO-NCW Brabant Zeeland voert het secretariaat voor tal van kringen c.q. ondernemersverenigingen in Brabant en Zeeland. De verbintenis van de OIK met VNO-NCW Brabant Zeeland is zeker ook om die reden dan ook van grote waarde. OIK kan immers gebruik maken van een uitgebreid netwerk binnen VNO-NCW Brabant Zeeland en heeft toegang tot tal van dossiers. Dat maakt dat wij via het secretariaat snel en gemakkelijk dwarsverbanden kunnen leggen en collectieve thema’s kunnen opsporen, waardoor met meer overtuigingskracht een lobby ingezet kan worden bijvoorbeeld richting de provinciale en soms zelfs de landelijke overheid. Door de aansluiting met VNO-NCW Brabant Zeeland kan de OIK bovendien haar voordeel doen met reeds opgedane ervaringen ten aanzien van specifieke thema’s in andere regio’s. Het secretariaat is geheel in lijn met de visie van de OIK, altijd gericht op het bundelen en daarmee versterken van krachten.

secretariaat
Nicole de Roos: 0682585130 | oik@vnoncwbrabantzeeland.nl

Bekijk het bestuur van de OIK.