Ruimtelijke ordening en infrastructuur

Het Osse vestigingsklimaat wordt voor een groot deel bepaald door de infrastructuur, de kwaliteit van de bedrijventerreinen en het gronduitgiftebeleid én door de aantrekkingskracht van zittende bedrijven. Maar ook thema’s als parkmanagement en het realiseren van collectieve voorzieningen zoals gezamenlijke inkoop, beveiliging en afvalwerking kunnen doorslaggevend zijn in de beoordeling van het ondernemersklimaat. Logisch dan ook dat de portefeuille ‘ruimtelijke ordening en infrastructuur’ een diversiteit aan onderwerpen op de agenda heeft staan. Deze portefeuille is gerelateerd aan, en wordt beïnvloed door, ontzettend veel onderwerpen en agenda’s. Bij alle relevante discussies tracht de OIK in een vroegtijdig stadium aan te tafel te komen. Om zodoende namens het bedrijfsleven beleid te beïnvloeden.

Op de meeste thema’s weten OIK en gemeente elkaar inmiddels goed te vinden. Bijvoorbeeld als het gaat om de ontwikkeling van het bedrijventerrein Vorstengrafdonk of de aanpassing van de N329. Discussies die soms een aanloopperiode van jaren hebben, maar die uiteindelijk toch tot goede resultaten leiden. Inhoudelijk zijn bedrijfsleven en lokale overheid het doorgaans aardig eens met elkaar. Dat maakt dat Oss sterker staat in onderhandelingen met provinciale en landelijke overheid. 

Actuele thema’s waar de OIK zich de komende periode mee bezig zal houden, zijn de hernieuwde invulling van de bestemmingsplannen voor Moleneind, Landweer, Danenhoef en Elzenburg en de Geer, opwaardering van het havengebied. Dit door een verdieping van het kanaal en een vervanging van de brug bij Macharen. Ook een verdere ontwikkeling van het goederenvervoer over spoor, lightrail én een betere ontsluiting van Oss naar het noorden staan hoog op de agenda. Bovendien wil de OIK meer zicht krijgen op de moverende redenen van medewerkers van lidbedrijven waarom zij al dan niet in Oss wonen. Immers ook dát raakt aan de portefeuille ruimtelijke ordening en infrastructuur. 

Over het Osse vestigingsklimaat is uitgebreid geschreven in Statement, 1e uitgave 2007 

Bekijk het bestuur van de OIK.