Ruimtelijke ordening en infrastructuur

Het Osse vestigingsklimaat wordt voor een groot deel bepaald door de infrastructuur, de kwaliteit van de bedrijventerreinen en het gronduitgiftebeleid én door de aantrekkingskracht van zittende bedrijven. Maar ook thema’s als parkmanagement en het realiseren van collectieve voorzieningen zoals gezamenlijke inkoop, beveiliging en afvalwerking kunnen doorslaggevend zijn in de beoordeling van het ondernemersklimaat. Logisch dan ook dat de portefeuille ‘ruimtelijke ordening en infrastructuur’ een diversiteit aan onderwerpen op de agenda heeft staan. Deze portefeuille is gerelateerd aan, en wordt beïnvloed door, ontzettend veel onderwerpen en agenda’s. Bij alle relevante discussies tracht de OIK in een vroegtijdig stadium aan te tafel te komen om zodoende namens het bedrijfsleven beleid te beïnvloeden.

De OIK en gemeente Oss weten elkaar inmiddels goed te vinden. Ook bij zaken die soms een aanloopperiode van jaren hebben, maar die uiteindelijk toch tot goede resultaten leiden. Inhoudelijk zijn bedrijfsleven en lokale overheid het doorgaans aardig eens met elkaar. Dat maakt dat Oss sterker staat in onderhandelingen met provinciale en landelijke overheid. 

Thema’s waar de OIK zich onder andere mee bezighoudt zijn de A50, de Dorpenweg en Heesch West.


Bekijk het bestuur van de OIK.