Projectmatige samenwerking OIK-lidbedrijven

Binnen de OIK bestaat een grote bereidheid om kennis en expertise met elkaar te delen. De OIK organiseert jaarlijks bijeenkomsten voor haar leden waarin het uitwisselen van kennis en expertise centraal staat. Soms worden van buitenaf sprekers ingehuurd, maar veelal wordt gebruik gemaakt van de kennis en ervaring die bij de eigen leden voorhanden is. 

Thema’s zoals interne veiligheid, Arbo-zaken, kwaliteitszorg en ziekteverzuim zijn inmiddels aan bod gekomen. Onderwerpen die feitelijk bij alle OIK-leden in meer of mindere mate een rol spelen. Door de omvang van het bedrijf en/of op grond van praktijksituaties is de een, soms noodgedwongen, meer expert dan de ander. Zo’n OIK-lid kan de anderen snel en doelgericht adviseren en ondersteunen. Vooral omdat het juist de managers met de verantwoordelijkheid voor een specifiek aandachtsgebied zijn die met elkaar in gesprek gaan. Het leereffect voor de leden is groot, omdat vanuit diverse praktische situaties wordt geredeneerd en gehandeld.

De thematische behandeling van onderwerpen in deze constructie werpt ook in breder perspectief zijn vruchten af. Bij de behandeling van het thema ‘arbeidsveiligheid’ werden verschillende instanties betrokken tot het ministerie toe. Uiteindelijk heeft dit geleid tot het verkrijgen van een subsidie voor een verdere uitrol van dit project Oss-breed.

Bekijk het bestuur van de OIK.