Onderwijs / bedrijfsleven

De OIK hecht veel waarde aan een goede samenwerking met de Osse onderwijsinstellingen. Het onderwijs moet mensen opleiden waar het bedrijfsleven daadwerkelijk behoefte aan heeft. En het bedrijfsleven moet studenten alle kansen geven om voldoende praktijkervaring op te doen.

Namens de OIK is de portefeuillehouder Onderwijs nauw betrokken bij alle ontwikkelingen op het gebied van onderwijs in de regio. Deze ontwikkelingen worden gevolgd én geïnitieerd, onder andere in het  Platform Arbeidsmarkt-Onderwijs. In dit platform vinden bedrijfsleven, onderwijs en de gemeente elkaar. Hier worden alle relevante onderwerpen besproken en worden concrete projecten voorbereid en opgestart. De OIK treedt daarbij op als initiator en/of facilitator. Het platform heeft inmiddels twee onderwerpen hoog op de agenda staan. Thema’s die raken aan de belangen van een groot aantal Osse ondernemers. Zo moet het imago van technische beroepen aanzienlijk verbeterd worden.

Sinds 2017 organiseren we samen met een aantal andere partijen de Week van de Techniek Oss. Zo’n 800 basisschool kinderen brengen die week een bezoek aan technische bedrijven en wordt er een spectaculaire Techniekdag bij Spierings Mobile Cranes georganiseerd. Met zo’n 55 standhouders en ruim 2.500 bezoekers is de Week van de Techniek Oss een evenement dat op een sterk groeiende belangstelling kan rekenen. Jongeren en hun ouders worden geënthousiasmeerd voor een opleiding en beroep in de bèta en techniek. Helaas kon de Week van de Techniek in 2020 vanwege de maatregelen in verband met corona geen doorgang vinden.
Klik hier voor een impressie van de Techniekdag 2019.

Bekijk het bestuur van de OIK.