Onderwijs / bedrijfsleven

De OIK hecht veel waarde aan een goede samenwerking met de Osse onderwijsinstellingen. Het onderwijs moet mensen opleiden waar het bedrijfsleven daadwerkelijk behoefte aan heeft. En het bedrijfsleven moet studenten alle kansen geven om voldoende praktijkervaring op te doen.

Namens de OIK is de portefeuillehouder Onderwijs nauw betrokken bij alle ontwikkelingen op het gebied van onderwijs in de regio. Deze ontwikkelingen worden gevolgd én geïnitieerd, onder andere in het  Platform Arbeidsmarkt-Onderwijs. In dit platform vinden bedrijfsleven, onderwijs en de gemeente elkaar. Hier worden alle relevante onderwerpen besproken en worden concrete projecten voorbereid en opgestart. De OIK treedt daarbij op als initiator en/of facilitator. Het platform heeft inmiddels twee onderwerpen hoog op de agenda staan. Thema’s die raken aan de belangen van een groot aantal Osse ondernemers. Zo moet het imago van technische beroepen aanzienlijk verbeterd worden. Dit gebeurt in projecten als ‘Techniek = Troef’ en ‘Week van de Procestechniek’ .

Bekijk het bestuur van de OIK.