Milieu

Milieu is een belangrijk onderwerp; zowel voor het bedrijfsleven als voor de gemeente. Met regelmaat prijkt dit onderwerp dan ook op de agenda. Op dit moment wordt de milieuportefeuille van de OIK vooral beheerst door de discussie over de uitbreiding van het waterbescherminggebied richting industrieterrein Elzenburg. Voor ondernemers op deze locatie betekent dit dat zij bij het aanvragen van nieuwe, of bij de revisie van bestaande, milieuvergunningen met veel extra milieumaatregelen worden geconfronteerd. En dus ook met exorbitant hoge kosten. De zwaardere industriële bedrijven op dit industrieterrein krijgen bepaalde activiteiten niet meer vergund. En nieuwkomers in een zwaardere milieucategorie kunnen zich in de toekomst hier niet meer vestigen. Dit alles heeft onherroepelijk consequenties voor de economische toekomst van Oss. 

De Osse ondernemers hebben zich inmiddels verenigd in de werkgroep Elzenburg. Bijgestaan door ingehuurde deskundigen zoekt deze werkgroep in samenspraak met gemeente en provincie naar de meest wenselijke oplossing. Het veiligstellen van de kwaliteit van ons drinkwater voor de toekomst moet daarbij in balans zijn met waarborgen van een gezond economisch klimaat. Immers ook dát is onze toekomst. De discussies over dit onderwerp en het doorgronden van de verschillende oplossingsvarianten zijn volop gaande. 

Over de uitbreiding van het waterwingebied is uitgebreid geschreven in Statement, 2e uitgave 2006

Bekijk het bestuur van de OIK.