Milieu

Milieu is een belangrijk onderwerp; zowel voor het bedrijfsleven als voor de gemeente. Met regelmaat prijkt dit onderwerp dan ook op de agenda. Op dit moment wordt de milieuportefeuille van de OIK vooral beheerst door gebiedsgerichte energietransitie/verduurzaming bedrijventerreinen met zonnepanelen en plaatsing van windmolens op Elzenburg en De Geer.


Bekijk het bestuur van de OIK.