Thema’s

Werkgeversagenda OIK 2017 – 2019

Met deze agenda wil het OIK bestuur kort maar krachtig duidelijk maken waar zijn aandachtspunten voor de komende drie jaren liggen. Behoud van de goede zaken, verruiming van het blikveld en de contacten naar de regio, meer onderlinge verbondenheid en realistische doelen in zaken die een lobbyfactor in zich hebben. Hierbij is een constructieve en structurele samenwerking met ondernemers, lokale overheden en onderwijsinstellingen van belang.

Lees verder >>

Ruimtelijke ordening en infrastructuur

Ruimtelijke ordening en infrastructuur vergen samenwerking. Het Osse vestigingsklimaat wordt voor een groot deel bepaald door de infrastructuur, de kwaliteit van de bedrijventerreinen en het gronduitgiftebeleid én door de aantrekkingskracht van zittende bedrijven.

Lees verder >>

Onderwijs / bedrijfsleven

De OIK hecht veel waarde aan een goede samenwerking met de Osse onderwijsinstellingen. Het onderwijs moet mensen opleiden waar het bedrijfsleven daadwerkelijk behoefte aan heeft. En het bedrijfsleven moet studenten alle kansen geven om voldoende praktijkervaring op te doen.

Lees verder >>

Milieu

Milieu is een belangrijk onderwerp; zowel voor het bedrijfsleven als voor de gemeente. Met regelmaat prijkt dit onderwerp dan ook op de agenda.

Lees verder >>

Projectmatige samenwerking OIK-lidbedrijven

OIK-leden weten elkaar te vinden. Binnen de OIK bestaat een grote bereidheid om kennis en expertise met elkaar te delen.

Lees verder >>

PR- en subsidiebeleid

Met de bijstelling van het marketingcommunicatiebeleid heeft de OIK er voor gekozen om veel meer ‘de openbaarheid’ op te zoeken. Nauw verwant aan PR-beleid van de OIK is het subsidiebeleid.

Lees verder >>

Secretariaat OIK

Het secretariaat van de OIK is ondergebracht bij VNO-NCW Brabant Zeeland (voorheen Brabants- Zeeuwse Werkgeversvereniging BZW). Naast de uitvoering van het operationele secretariaatswerk levert VNO NCW Brabant Zeeland ook de secretaris.

Lees verder >>