Over ons

De OIK is de gebundelde kracht van de grote, gezaghebbende Osse industriële bedrijven. Als motor, aanjager en sturende kracht neemt de OIK positie in beleidsbepalende discussies. Alle issues gerelateerd aan de beïnvloeding van een gezond ondernemingsklimaat zijn hierbij van belang. De OIK wenst in de discussie op te schuiven van een volgende naar een meer leidende positie. De OIK kiest voor een open, communicatieve houding met alle belanghebbende partijen en een heldere in- en externe profilering. Als belangenbehartiger van een keur van bedrijven met een onderscheidend productaanbod of dienstverlening, is de OIK vooral de initiator van het creëren van de gewenste dynamiek en het op gang brengen van de gewenste beweging. De OIK doet dat niet vanuit een solistische, maar vanuit een coöperatieve houding.

Deze krachtige samenwerking heeft de OIK doen uitgroeien tot een ondernemersvereniging waar Oss niet meer omheen kan. Samenwerking is niet alleen binnen de OIK het sleutelwoord, maar zeker ook daarbuiten. Gemeente en de Osse ondernemersverenigingen TIBO en OVO zijn voor de OIK belangrijke partners. De Osse ondernemersverenigingen, verenigd in het BOSS-overleg, hebben samen met de gemeente een convenant gesloten. Hierin is vastgelegd dat de ondernemersverenigingen voor de gemeente dé representanten zijn van het georganiseerde bedrijfsleven. Zij zijn dan ook de gesprekspartners als het gaat om economische beleidsontwikkeling in de ruimste zin van het woord. Het stimuleren van de economische groei, de opwaardering en inrichting van bedrijventerreinen, de verbetering van de infrastructuur en milieu en onderwijs staan op de gezamenlijke agenda. Maar ook het initiëren van samenwerkingsprojecten. Deze vergaande samenwerking is uniek te noemen.

Naast de samenwerking met de lokale partners zoekt de OIK ook nadrukkelijk de aansluiting met regionale en provinciale partners. Bijvoorbeeld met de gedeputeerden. Of met de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) of VNO-NCW Brabant Zeeland. Maar ook de industriële kringen van omliggende steden zijn voor de OIK belangrijke partners. Zelfs bovenregionaal heeft de OIK de nodige ingangen. Sommige zaken vereisen immers een krachtenbundeling en lobby op het hoogste niveau.

Bekijk hier het bestuur van de OIK.