OOC Terminals bij De Nieuwe Economie RTL-Z

In het programma De Nieuwe Economie van RTL-Z op 11 april jl. kwam Eric Nooijen van OOC Terminals aan het woord naar aanleiding van een oproep van provincie en ministerie voor het verplaatsen van goederentransporten naar spoor en water. Hierdoor worden belangrijke doorgangsroutes voor het goederenvervoer via de weg ontlast. Een duurzamere wereld en behoud van mobiliteit wordt hiermee nagestreefd. OOC Terminals zet in dit programma het Osse goederenspoor in de schijnwerpers.