Tweede ALV 16 juni 2022

Tijdens de ALV op 18 mei is het vereiste quorum van 3/4 van het aantal leden nét niet gehaald. Ondanks het feit dat alle uitgebrachte stemmen (zowel ter vergadering als via machtiging) positief waren, dient er volgens de officiële procedure een tweede ALV uitgeschreven te worden binnen 14 – 30 dagen na de eerste ALV.

Daarom wordt er een tweede ALV gehouden op donderdag 16 juni van 13.30 – 14.00 uur bij Kemkens Groep, Merwedestraat 58 te Oss.

Hierbij zal alleen het voorstel tot goedkeuring van de omvorming van de OIK van vereniging naar stichting en de statuten aan de orde komen. Tijdens deze ALV dient minimaal 2/3 van de aanwezige leden akkoord te gaan met het voorstel en is geen quorum van 3/4 van het aantal leden vereist.
De bestuursleden zijn in ieder geval aanwezig. Zij zijn ook stemgerechtigde leden, dus hun aanwezigheid volstaat in principe. De overige leden zijn vanzelfsprekend van harte welkom om desgewenst hierbij aan te sluiten. 

Programma
13.30 uur – Opening
13.35 uur – Stemmen omvorming OIK van vereniging naar stichting en statuten
14.00 uur – Sluiting