De OIK is de gebundelde kracht van de grote, gezaghebbende Osse industriële bedrijven. Als motor, aanjager en sturende kracht neemt de OIK positie in beleidsbepalende discussies. Alle issues gerelateerd aan de beïnvloeding van een gezond ondernemingsklimaat zijn hierbij van belang. De OIK wenst in de discussie op te schuiven van een volgende naar een meer leidende positie. De OIK kiest voor een open, communicatieve houding met alle belanghebbende partijen en een heldere in- en externe profilering. Als belangenbehartiger van een keur van bedrijven met een onderscheidend productaanbod of dienstverlening, is de OIK vooral de initiator van het creëren van de gewenste dynamiek en het op gang brengen van de gewenste beweging. De OIK doet dat niet vanuit een solistische, maar vanuit een coöperatieve houding.


TECHNIEKDAG OSS

In 2019 vond voor de derde keer in de regio Oss de Week van de Techniek plaats. Tijdens deze week kon de schooljeugd op verschillende manieren kennismaken met de wereld van de techniek. De week eindigde op zaterdag 25 mei met een groots opgezette Techniekdag bij Spierings Mobile Cranes. Dit was dé promotiedag voor technische opleidingen en beroepen voor de jeugd in de regio. De organisatie was in handen van de Osse Industriële Kring (OIK), in nauwe samenwerking met het regionale bedrijfsleven en onderwijsinstellingen. De techniekdag werd met succes afgesloten. De jeugd was tevreden en wij natuurlijk ook!

Helaas kon dit grootse evenement in 2020 geen doorgang vinden in verband met corona.